Viktig juridisk information

1 januari 2010 av I FORM

Kära Läsare

De råd och den vägledning som finns på IFORM.se är generell och tar inte hänsyn till de individuella förhållanden som är specifika för varje läsare. I vissa fall ger vi råd och vägledning med en individuell prägel, men det är viktigt att påpeka att den information som vi tillhandahåller under inga omständigheter får ersätta professionell medicinsk rådgivning.

Om du känner dig det minsta osäker på huruvida till exempel en viktminskningskur eller ett motionsprogram kan få negativa konsekvenser för din hälsa, bör du rådfråga din läkare innan du sätter igång med något program.


IFORM.se tar inget ansvar för eventuella skador eller andra hälsomässiga effekter som uppträder i samband med att en enskild läsare använder exempelvis ett motionsprogram, en viktminskningskur eller en kostomläggning som tillhandahålls på webbplatsen.

Externa länkar

Vi gör dig uppmärksam på att IFORM.se innehåller länkar till webbsidor som inte drivs av Bonnier Publications International AS och som vi därför inte kan ta något ansvar för.

Upphovsrätten

Alla rättigheter, så även upphovsrättigheter, till material och information på IFORM.se tillhör enkom Bonnier Publications International AS. Privat bruk av materialet är tillåtet utan tillstånd - ­allt annat bruk kräver tillstånd av:

I FORM
Strandboulevarden 130
2100 Köpenhamn Ö
Tel: +45 39 17 22 96
E-post: [email protected]

Personliga uppgifter

Alla personuppgifter som lämnas i samband med ett besök på IFORM.se behandlas strikt konfidentiellt och lämnas ej vidare till någon utan vederbörandes medgivande. Bonnier Publications International AS har upprättat en mängd organisatoriska och tekniska hinder så att ingen obehörig ska kunna komma åt informationen, till exempel genom att "hacka" sig in på webbplatsen.

Du kan som användare och läsare av webbplatsen ta del av vilken information som finns registrerad om dig, och du kan kräva att den helt eller delvis raderas.

IFORM-medlemmar

Bonnier Publications International AS förbehåller sig rätten att använda information av generell karaktär­ såsom namn, kön, ålder, intresse, osv­ i samband med vår marknadsförin, och vidföljande annonsering. Uppgifter i samband med marknadsföring lämnas endast vidare till företag inom Bonnier-koncernen. Vi skickar inte oönskad e-post med reklam.

Ovanstående förhållanden omfattas av svensk lag, och tvister med anledning av detta eller innehållet på IFORM.se kan endast avgöras i en svensk domstol.

Om du inte godkänner ovanstående, ber vi dig vänligen att lämna IFORM.se.

Nå ditt mål 2018!

Kanske är du intresserad av ...

I FORM tipsar