Naturmedicin

I växtriket finns flera bra ämnen som kan räcka kroppen en hjälpande hand när det hettar til, gennom att understödja immunförsvaret.

Goda ämnen från växtriket stöttar immunförsvaret. Men överdriv inte! Det är bäst att bara ta dem när du börjar känna dig krasslig. Den goda effekten avtar nämligen om du tar dem konstant.

Vitlök

stärker flera delar av immunförsvaret, bl a T-cellernas förmåga att foröka sig och NK-mördarcellernas aktivitet. Vitlök antas också ha en cancerskyddande effekt. Den hämmar även i sig själv tillväxten av bakterier och virus. Ett av de viktigaste ämnena i vitlök, allicin, är mest effektivt när man äter vitlöken rå men fungerar även i tillberett tillstånd.

Echinacea

eller röd solhatt är en av de mest kända och använda immunstärkande växterna. Den ökar speciellt makrofagernas och granulocyternas förmåga att döda bakterier och virus. Den förbättrar också T-hjälparcellernas förmåga till snabb förökning. Fungerar bäst i små doser under kort tid - t ex 2 gånger om dagen under 1-3 dagar.

Astragalus

är en av de mest använda örterna inom kinesisk medicin. Flera studier har visat att den stärker immunförsvaret - bl a genom att öka lymfocyternas förmåga att snabbt föröka sig. Bra vid förkylning och influensa.

Te

Både svart och grönt te innehåller massor av antioxidanter, och befolkningsstudier och djurförsök har visat ett klart samband mellan tedrickande och minskad risk för vissa cancerformer - särskilt cancer i matstrupen. Många föredrar grönt te men nya undersökningar visar att svart te innehåller lika mycket antioxidanter och ger möjligen också samma skydd som grönt.

Ginseng

Det är bevisat att ginseng stärker immunförsvaret - särskilt genom att göra granulocyter och makrofager mer aktiva i deras kamp mot antigener. Bl a annat har en stor undersökning visat att den populära roten gjorde immunförsvaret bättre rustat att bekämpa bakterieinfektioner. Italienska försök har visat att ginseng förstärker effekten av influensavaccin.

Nå ditt mål 2018!

Kanske är du intresserad av ...

I FORM tipsar