Tips till ett bra och positivt familjeliv

16 mars 2009 av I FORM-redaktionen

  • Tala öppet, ärligt och rakt med varandra.

  • Acceptera att alla känslor och åsikter är naturliga men förvänta inte att samtliga familjemedlemmar, även barnen, lär sig kontrollera sina känsloutbrott.

  • Gör själv en aktiv insats för att stämningen ska vara positiv.

  • Låt barnen förstå att de vuxna bestämmer men diskutera demokratiskt med dem om saker och ting.

  • Pressa inte in barnen i bestämda roller och mönster. Acceptera och älska dem som de är.

  • Odla gemenskapen i familjen samtidigt som ni uppmuntrar alla till att ha intressen och kontakter utanför familjen.

  • Det är viktigt att föräldrarna delar på "makten" och turas om att vara den som sätter gränser så det t ex inte alltid är pappa som säger nej och mamma som ger med sig.

Nå ditt mål 2020

Kanske är du intresserad av ...

I FORM tipsar