Lyssna till din kropp

Både kropp och psyke opponerar sig när något håller på att gå galet, men det är ofta kroppen som först reagerar på missförhållanden. Att vara uppmärksam på kroppens varningssignaleroch ta dem på allvar kan förhindra att en kort tids vanlig trötthet utvecklas till utbrändhet.

16 mars 2009 av I FORM-redaktionen

Kroppens signaler kan vara många men de vanligaste är:

 • Trötthet
 • Sömnproblem
 • Yrsel
 • Magbesvär
 • Spänningar i nacke och axlar
 • Huvudvärk och andra spänningssmärtor
 • Lägre motståndskraft mot sjukdomar, t ex förkylningar

Psykiska tecken på att allt inte står rätt till:

 • Mindre energi och lust att göra saker och ting
 • Tvivel på meningen med livet
 • Missnöje och pessimism
 • Frånvaro och ineffektivitet i arbetet
 • Känsla av otillräcklighet och maktlöshet
 • Känslomässig distans till familj och arbetskamrater

En del reagerar på motsatt vis:

 • Arbetar överdrivet mycket
 • Blir maniska och pressar sig själva
 • Lyssnar varken på egna eller andras varningar

Svårt att somna? Hitta lösningen på de tio vanligaste sömnproblemen här

Nå ditt mål 2020

Kanske är du intresserad av ...

I FORM tipsar