Hushållsarbetet

Slå av på pedanteriet. Hushållsarbetet är för många ett nödvändigt ont. Därför gäller också här: Gör det nu! Lär dig acceptera att du inte både kan ha ett skinande blankt hem, alltid välkammade barn i nystrukna kläder, en tidskrävande karriär, ta en doktorsgrad och ha middagsgäster flera gånger i veckan. Du måste prioritera.

23 mars 2009 av I FORM-redaktionen

Just hushållsarbetet är ett av de områden man måste lära sig att prioritera. Speciellt nu för tiden när dubbelarbete är så vanligt måste kvinnorna - det är fortfarande de som drar det tyngsta lasset i hemmet - lära sig att slå av på sina ambitioner. Visst behöver matsilvret putsas då och då men man måste inse att tiden inte räcker till. Det får vänta tills barnen blir stora.

Bor man inte ensam är det oerhört tidsbesparande att dela upp hushållsarbetet så att var och en har en rad ansvarsområden. På så sätt kan du slappna av utan dåligt samvete medan någon annan dammsuger. Arbetsuppgifterna kan delas upp enligt olika principer; dels ska man inte lägga ner mer tid än vad som är absolut nödvändigt på en uppgift, dels måste man kunna lita på att arbetet verkligen blir gjort:

  • Lustprincipen - var och en tar de områden den har mest lust till.

  • Duktighetsprincipen - var och en tar de områden den är bäst på.

  • Förnuftsprincipen - man delar upp de tråkigaste områdena enligt metoden "om-du-tar-det-så-tar-jag-det".

  • Tidsprincipen - alla som deltar ska ha ungefär lika mycket total arbetstid inklusive timmarna på arbetsplatsen. Den som har minst antal timmar på jobbet har naturligtvis flest på hemmaplan.

  • Den allra bästa tidsbespararen i hushållet är dock den man betalar för, dvs en hemhjälp!

Nå ditt mål 2020

Kanske är du intresserad av ...

I FORM tipsar