Få rätt dos adrenalin

Adrenalinkickar uppfattas oftast som något positivt. Men det är inte bra om utsöndringen av adrenalin pågår för länge i ditt blod.

16 mars 2009 av I FORM

Även om det aktiva stressystemet är positivt och en förutsättning för att vi ska kunna prestera något, så är det inte likgiltigt hur mycket krut det är i adrenalinet. Vi kan mobilisera för mycket adrenalin och energi så att det går ut över prestationen.

Rätt stressnivå beror mycket på vilken situation vi befinner oss i. Det är t ex inte lämpligt att en skytt har en puls på 170 när han ska skjuta. En puls på 170 kan däremot vara optimal för en löpare. Men det är ju å andra sidan inte bra om skytten har så låg stressnivå att han somnar.

Någonstans mitt emellan för lite och för mycket ligger alltså rätt stressnivå.

Hur bra du är på det du ska prestera spelar också in. Ju bättre du är, desto mer stress tål du.

Det finns lika många tecken på negativ stress som det finns människor. Vi har alla våra personliga favoriter, men vissa går ändå igen hos de flesta människor.

Ett säkert tecken på negativ stress som beror på att din stressnivå har legat för högt under en längre tid, får du genom att testa din vilopuls på morgonen. Om din morgonpuls normalt ligger på 60 och den under de senaste två veckorna legat på 70, så står det inte rätt till. Då finns det saker i ditt liv som du bör förändra.

Hos människor som tränar mycket kan en förhöjd vilopuls vara ett uttryck för att de inte har hunnit återhämta sig från gårdagens träning. Men om du inte har ändrat dina träningsvanor, så är en förhöjd vilopuls tecken på negativ stress.

Nå ditt mål 2020

Kanske är du intresserad av ...

I FORM tipsar