Deppighet

Ge dig själv små, lätta uppgifter. Skriv en lista över småsaker som ska göras, t ex telefonsamtal. Utför en uppgift varje dag och stryk i listan.

16 mars 2009 av I FORM

  • Skriv upp sådant du gör och ge varje aktivitet poäng efter hur mycket du tyckte om den. Gör flera av de saker du tycker bäst om.

  • Gör upp med negativa tankar som t ex "jag duger inte". Säg dem högt och hör hur tokigt det låter.

  • Anförtro dig åt en vän eller väninna. Lyssna till deras råd.

  • Motionera mer. Ju mer fysiskt aktiv du är, desto bättre mår du också psykiskt.

Nå ditt mål 2020

Kanske är du intresserad av ...

På vilket sätt gör du störst insats för klimatet?


I FORM tipsar