Undvik att stressa - speciellt om du vill bli gravid. © iStock

Dålig vana: Stress

Åtgärd: Respektera dina egna reaktioner och lär dig läsa av!

10 augusti 2011 av I FORM

Din bästa strategi:

Det är viktigt att lära sig tolka olika signaler och se vad som är grönt, gult och rött kort i livet och på så sätt läsa av och respektera de egna reaktionerna och de situationer som utlöser dem.


Hittar du olika tekniker att tolka varningssignaler blir det lättare att bemästra vardagen. Vid långvarig stress finns det alltid en risk att drabbas av utbrändhet.

TEST: Är du stressad?

Ett bra vaccinationstips mot till exempel depression och utbrändhet är fysisk aktivitet.
Det kan räcka med så lite som 30 minuters rask promenad varje dag.

Det är brist på återhämtning och vila som är problemet för många stressade människor. Att vara i naturen regelbundet kan motverka stressen och dess negativa påverkan.

Nå ditt mål 2019!

Kanske är du intresserad av ...

I FORM tipsar