Är det dags att byta jobb?

Är du på väg uppför karriärstegen i full fart eller har du suttit för länge på din nuvarande position?

Du har troligtvis en aning om det själv, men om du svarar på de här frågorna, så får du klara besked.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Jag är nöjd med mitt nuvarande jobb

Jag tror att jag har gått så långt som det är möjligt på mitt företag/min organisation.

Mina kollegor har troligen bättre förutsättningar för framgång än vad jag har

Jag vet precis vad jag vill uppnå i min karriär

Min chef sätter stort värde på min insats och min ihärdighet

Mitt företag/min organisation ger mig rätt belöning för min insats

Jag tror att jag skulle kunna uppnå mycket mer om företaget bara avlägsnade de hinder som står i vägen för min framgång

Mitt arbetsliv harmonierar bra med mitt familjeliv och mitt sociala liv.

Andra människor verkar lida mer av stress och av att vara utarbetade än vad jag gör

Jag ser fram emot att gå till jobbet

Jag tycker att mitt arbete är meningsfullt

Jag tycker att det är lite pinsamt när jag ska berätta för folk vad jag gör, eller vilket företag jag arbetar på

Min nuvarande arbetsgivare kommer säkert att säga nej till att ge mig den utbildning och utveckling som jag behöver

Jag vill gärna få en bättre position med mer ansvar än vad jag har nu

Jag tvivlar mer på min förmåga idag än jag gjorde tidigare

Min partner/vänner tycker att mina funderingar kring min karriär är ett problem

Jag känner mig lite obekväm med att prata om min professionella utveckling och kunskaper - speciellt på ett utvecklingssamtal

Framtiden innehåller mer framgång och glädje än det förflutna

Nå ditt mål 2019!

Kanske är du intresserad av ...

I FORM tipsar