Sov 7 timmar varje natt och förebygg diabetes

Satsa på att sova minst 7 timmar varje natt för att minska diabetesrisken.

Sover du mindre än sex timmar, fördubblas risken för typ 2-diabetes bland annat för att kroppen bildar mer av stresshormonet kortisol.

Kortisol förskjuter insulinbalansen i olycklig riktning och utlöser större mängder av ”storätarhormonet” ghrelin, som gör att du lättare äter för mycket och därmed ökar risken för diabetes ytterligare.

Och om du sover mer än åtta timmar tredubblas faran för diabetes. Snarkningar och sömnapné ökar risken ännu mer.

Nå ditt mål 2020

Kanske är du intresserad av ...

I FORM tipsar