Är det bättre att använda ekologiska hudvårdsprodukter?

2 mars 2009 av I FORM-redaktionen

För din hälsa: TJA


Huden är kroppens största organ och allt vad du smörjer på den kan vandra över i blodomloppet. Det finns dock ingen officiell definition på vad ekologiskt smink är i Skandinavien, så konsumenterna kan inte veta hur stor del av råvarorna som är ekologiska. Svanen eller EU-blomman kan vara bra hudvårdsmärken, men det är ingen garanti för att du inte kan få allergi av produkterna.

För den globala miljön: JA


Som konsument är man tills vidare tvungen att inta en kritisk attityd när det gäller ekologiska hudvårdsprodukter som inte är certifierade. Om produkten är ekologisk belastas inte miljön av de många kemiska ämnena, konserveringsmedlen, mjukgörarna och alkoholen.

Inte minst vattenmiljön har problem med konventionella produkter, när ämnena sköljs ut i avloppet med badvattnet. I reningsverken kan spillvattnet inte renas helt, därför hamnar en del av dem i åar och vattendrag där de är giftiga för vattenlevande organismer.

Nå ditt mål 2020

Kanske är du intresserad av ...

I FORM tipsar