STOR eller liten

Ni ska inte låta operera den större för vår skull. Så låter det ganska unisont från kvinnorna. Storleken på mannens penis har inte någon betydelse för samlagets kvalitet.

6 mars 2009

Och männen instämmer. De tror inte heller att det är storleken som bestämmer kvinnornas val av män. Ändå låter många män operera sig för att få en större penis. Kanske i en förhoppning om att stärka sitt självförtroende.

Penis är normalt mellan 9 och 13 centimeter lång i slakt tillstånd och 15-18 centimeter i eregerat. Så är de flesta män utrustade men ändå väljer allt fler en operation för att den ska bli längre. Ett operativt ingrepp kan förlänga penis med 4 centimeter i slakt tillstånd och 2-3 centimeter i eregerat.

När män väljer en operation handlar det faktiskt inte så mycket om den fysiska storleken på penis. Det är inte kvinnorna som klagar och objektivt sett ligger de flesta mäns penis inom det normala rent storleksmässigt. Om en man ändå väljer en operation hänger det samman med hans självuppfattning.

Psykologen Klaus Bertel har talat med flera män som har fått större penis med hjälp av operation. Han säger att män jämför sig med andra män och att de blir hämmade om de känner sig mindre välutrustade än dem.

- Det avgörande är mannens uppfattning om sig själv. Det kan påverka hans liv på många områden - även på det sexuella där det är viktigt att kunna njuta av sin egen kropp och sig själv överhuvudtaget för att vara i stånd att ge njutningen vidare till andra.

När män jämför sig med varandra i duschen, i simhallen eller på toaletten koncentrerar de sig bara på storleken. De vet mycket väl att det ofta är han med en liten penis som fångar den ena flickan efter den andra medan han som är välutrustad kanske inte har en chans. Men inte ens det får männen att engagera sig mindre i storleken på sin penis, säger Klaus Bertel.

- Det är inte särskilt logiskt men det handlar inte heller om logik utan om känslor. Därför hjälper det inte att "alla andra" säger till mannen att hans penis är okej om han inte själv tycker det. Det är precis som med kvinnors önskan om att vara smala. Deras vikt ligger inom det normala men ändå känner de sig klumpiga och alltför tjocka.

Klaus Bertel har dessutom tre förklaringar till varför det i dag fokuseras så mycket på storleken på männens penis. För det första är det numera tillåtet också för tjejerna att jaga killar, att välja och vraka. Det är inte längre männens privilegium att jaga.

För det andra hänger det ihop med att vi i vår tid är extremt kroppsfixerade. Det tränas, sugs och pumpas som aldrig förr. Och för det tredje beror den stora uppmärksamheten på att det nu ligger inom möjlighetemas gräns att ändra på storleken.

Nå ditt mål 2020

Kanske är du intresserad av ...

I FORM tipsar