Sex - så påverkas du

Läs om vilka hälsoeffekter du får av att ha sex regelbundet.

25 oktober 2010 av Camilla Victoria Marcinkowski

a href="https://iform.se/halsa" rel="nofollow" target="_blank"strongTEST: Hur mycket vet du om sex? /strong/a

h3Hälsoeffekter/h3
Flera studier visar att människor i relationer lever längre och har lägre risk för depression, än singlar. Men bevis för att resultatet beror på ett mer aktivt sexliv saknas. En studie på 3 500 skotska män visade dock att ett aktivt sexualliv gjorde att männen levde längre och hade minskad risk att drabbas av en blodpropp.

Andra studier har visat att ett aktivt sexliv är förknippat med lägre risk för bröstcancer hos kvinnor och prostatacancer hos män. Forskare tror att det beror på ett samspel mellan oxytocinet och hormonerna östrogen och testosteron och deras roll i celldelningen och i cellernas signalsystem.

strongPåverkar utseendet/strong
En undersökning på 3 500 personer i 10 olika länder visar att de som har ett aktivt sexliv ser yngre ut och är i bättre form än personer som sällan har sex och inte får uppleva alla fördelar. De positiva effekterna av sex påverkar alltså kroppen under längre tid än vad vi märker direkt.

Men för att upprätthålla de goda effekterna – till exempel på hjärtat och immunförsvaret – så räcker det inte med sex en gång i månaden.

Nå ditt mål 2020

Kanske är du intresserad av ...

I FORM tipsar