Testa era sinnens språk

Om du tror att du och din partner talar samma språk och har goda förutsättningar att tolka och förstå en situation - ja, fundera då en gång till.

Ni använder nämligen era sinnen på olika sätt, och därför ser, hör och upplever ni inte samma saker.

Testa vilket huvudspråk du använder här, och låt sedan din partner göra testet. På så sätt kan du lära dig att förstå honom eller henne bättre.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

När jag fattar viktiga beslut så utgår jag ifrån huruvida...

Om jag föreställer mig en trip till stranden så faller det sig naturligt för mig att...

När jag tänker på min älskade upplever jag honom eller henne bäst genom att....

Jag har lättast för att lära mig nya saker om...

Jag vet att min partner älskar mig när...

När jag bedömer en film så lägger jag stor vikt vid att...

Jag visar bäst utåt hur jag mår...

När jag pratar med min partner påverkas jag ofta av...

När jag vilar blir jag störd av...

Nå ditt mål 2019!

Kanske är du intresserad av ...

I FORM tipsar