Har du ett starkt psyke?

Hur är det med självkänslan? Här kan du testa din mentala styrka. När testet är slut får du dessutom tips på vad du kan göra för att bli mentalt starkare.

Din tillvaro är full av utmaningar som kräver ett starkt psyke - när du ska hantera motgångar, råkar ut för sågningar eller när du ska utföra obehagliga eller stressande uppdrag.

Din förmåga att tackla de här situationerna avgör om du vinner eller förlorar de utmaningar som du möter i livet.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Jag håller oftast mina åsikter för mig själv

Diskussioner blir ofta för upphetsade, enligt mitt tycke

Jag talar alltid om för min partner/mina föräldrar/mina vänner vad jag tycker - oavsett om de gillar det eller ej

Mina framgångar beror till största delen på att jag har fått hjälp av andra

Jag litar på min egen bedömning - även när andra har en annan åsikt

Jag skulle aldrig ta risken, om andra har avrått mig

Jag tycker att jag är lika mycket värd som alla andra

Jag grubblar inte så djupt om mig själv och mitt liv

Jag har gett avgörande bidrag till andras liv

Nå ditt mål 2019!

Kanske är du intresserad av ...

I FORM tipsar