Är du konflikträdd?

Vad gör du? Tar du tag i problemet med detsamma? Eller är tanken på en konflikt ännu mer obehaglig än känslan av att ha blivit gjord till åtlöje (inklusive irritationen över att du inte gjorde något)?

Om du är som de flesta väljer du vid de flesta tillfällen att vända den andre kinden till. Men det är inte helt säkert att det är den bästa strategin i det långa loppet. Naturligtvis är det inte alla konflikter som ska tas här och nu. Men det är inte heller problemfritt att alltid vara den snälla och undvikande. I längden räknar folk inte riktigt med att du ska vara, eller kunna, något annat - och det gör inte du heller.

Så gör nu testet och se om du är förödande konflikträdd, behagligt tolerant eller en förfärlig kverulant.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Jag ber ofta andra att göra saker och ting åt mig

Jag drar mig som regel undan när jag inte håller med andra

Om någon irriterar mig använder jag gliringar istället för att säga rakt ut vad jag tycker

Det känns inte bra om jag höjer rösten eller talar kraftfullt

Jag har svårt att säga nej om någon ber mig om något

Jag blir nervös och känner ett obehag om någon ifrågasätter det jag har gjort

Jag replikerar bara när jag blir upphetsad

När jag ber andra om något känner jag det som om jag tränger mig på

Jag har en benägenhet att ta mer hänsyn till andras behov än till mina egna

Jag tar gärna på mig extra arbete för att göra någon annan nöjd

Jag ursäktar mig ofta när jag inte håller med andra

Jag föredrar att hålla en låg profil på möten och lyssnar helst

Jag böjer mig oftast för andras synpunkter och åsikter

Jag tar sällan tag i problem, utan hoppas att de löser sig själva

Nå ditt mål 2019!

Kanske är du intresserad av ...

I FORM tipsar