Hjärtligt hälsosamt

Här kan du läsa om de 6 viktigaste faktorerna när det gäller hjärtats hälsa.

5 september 2014 av I FORM

Därför ska du hålla hjärtat sunt

Kondition

Dålig kondition är en direkt konsekvens av en inaktiv livsstil och ökar helt klart risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Blodtryck

Förhöjt blodtryck belastar hjärtat så att det får jobba hårdare för att pumpa ut blodet i kroppen. Hjärtmuskeln förtjockas och riskerar till slut att svikta. Blodkärlen blir åderförkalkade och kan brista på grund av det höga trycket.

Visste du att ett bastubad både kan stärka ditt hjärta och ditt blodtryck?

Kolesterol

För mycket kolesterol i blodet ger avlagringar i blodkärlsväggarna och ger åderförkalkning som hämmar blodets passage. Släpper avlagringarna bildas det en livshotande blodpropp.

Insulinkänslighet

Begrepp för kroppens förmåga att omsätta socker till energi. Vid låg insulinkänslighet kan kroppens celler inte ta upp socker som istället lagras i blodet och ger ett förhöjt blodsocker.

På sikt ökar det blodtryck, kolesterolvärde, fettprocent och inflammation samt ökar risken för följdsjukdomar.

Inflammation

Särskilt magfettet utsöndrar kemiska signalämnen som skapar inflammation i hela kroppen. Med tiden ökar risken för blodpropp, demens, depression, cancer och diabetes.

Vikt

Övervikt är nära förknippat med typ 2-diabetes som utgör en stor blodproppsrisk.

Nå ditt mål 2019!

Kanske är du intresserad av ...

I FORM tipsar