De värsta smittokällorna

17 juli 2015 av I FORM-redaktionen

  • Dina egna händer är de värsta tänkbara smittokällorna. Händerna "samlar upp virus" vid beröring, med andra människors händer, eller från till exempel dörrhandtag, telefoner och hissknappar.
  • När du sedan rör vid ditt eget ansikte med händerna för du in viruset i ögon och näsa - och är därmed smittad! Tvätta händerna med tvål och vatten eller rengör dem med sprit från apoteket så ofta som möjligt. Det finns mängder av undersökningar som visar att god handhygien kan förebygga mer än hälften av alla förkylningar.

  • Handdukar av tyg och tvål i fast form är riktiga virussamlare på arbetsplatsen. Föreslå att ni byter till pappershanddukar och flytande tvål.

Vet du hur länge du kan gå med hosta innan du bör söka läkare?


  • Många (förkylda) människor i ett litet rum byter alltid virus med varandra. Vädra, ta pauser, gå ut när du snyter dig och tvätta händerna när du lämnar ett rum.

  • Näsdukar av tyg är riktiga bakteriebomber. Låt hela familjen använda pappersnäsdukar - och kasta dem direkt när de använts.

  • Nysningar och hosta sprider virus i rummet. Lär dina barn att hålla handen för munnen och vända sig bort när de hostar eller nyser. Berätta också för dem att de alltid ska tvätta händerna efteråt.

Nå ditt mål 2020

Kanske är du intresserad av ...

I FORM tipsar