Kvinna suckar uppgivet medan hon tar sig för huvudet
© iStock

Därför är det livsviktigt att sucka var femte minut

Dina suckar är inte alltid tecken på missnöje. Visste du att du faktiskt inte kan leva utan att sucka?

29 februari 2016 av Tine Sandorf

Suck! Du känner säkert igen dig i att det ibland är svårt att låta bli, och du lägger troligen märke till när andra suckar djupt, men det är faktiskt något som inte är så dumt. Tvärtom.

Ny forskning visar nämligen att suckar håller dina lungor vitala:

– Om du inte suckar var femte minut eller däromkring, kommer alveolerna långsamt kollapsa, vilket leder till lungsvikt, säger Jack Feldman, en av professorerna bakom forskningen från University of California.

Du suckar automatiskt

Därför ställer hjärnan automatiskt in dig på att sucka 12 gånger i timmen, det vill säga var femte minut.

Skälet till att det är så viktigt att sucka är att det i lungorna finns cirka 500 miljoner lungblåsor, så kallade alveoler, som är ballongliknande fickor som transporterar koldioxid och syre mellan lungorna och blodet. Då och då faller alveolerna ihop och enda sättet att "blåsa upp" dem igen är genom att sucka.

Dubbelt så mycket luft i lungorna

Du får nämligen dubbelt så mycket luft i lungorna när du suckar, jämfört med när du andas på vanligt vis, eftersom du istället för att andas ut, andas in en extra gång. Det är som ett slags dubbelandetag, som är super för dina lungors välbefinnande!

De kaliforniska forskarna kom också fram till att de automatiska suckarna styrs av två mycket små grupper av neuroner i hjärnan, men varför vi även suckar när livet känns motigt, vet man inte.

Nå ditt mål 2020

Kanske är du intresserad av ...

I FORM tipsar