Överraskad, blod kvinna håller sig för munnen med ena handen.

Motionerar du regelbundet, betyder det mindre för din hälsa om du väger för mycket eller inte.

© iStock

Motion är viktigare än din vikt

Övervikt och fetma är dåligt för din hälsa. Men denna överraskande saken är lika illa. Lyckligtvis kan du göra något åt det NU!

9 mars 2017 av Anja Bruneskjold

Om du är överviktig, men motionerar regelbundet, så kommer det goda nyheter här. I varje fall om man ska tro på en holländsk studie, där 5344 medelålders och äldre människor deltog i ett försök. De skulle berätta om deras motionsvanor, längd och vikt samt fått mätt deras BMI. Forskarna hämtade också in information om försökspersonernas hjärtinfarkter och andra hjärtsjukdomar under de senaste 15 åren.

Hur räknar du ut ditt BMI-värde?

Resultatet i första omgången blev som forskarna hade förväntat: att det finns ett klart samband mellan övervikt och fetma och hjärtproblem. Men när forskarna tittade närmare på de överviktigas regelbundna motionsvanor, visade det sig att de inte hade samma utmaningar som de överviktiga som inte motionerade alls. Faktiskt visade det sig att de överviktiga som motionerade regelbundet hade lika stor eller liten risk att drabbas av hjärtproblem som normalviktiga som motionerade regelbundet.

Regelbunden motion visade sig alltså minska risken för hjärtinfarkt och hjärtsjukdom väsentligt – nästan oavsett vilken siffra som står på badrumsvågen. Det som är avgörande är om du är aktiv eller inte.

Forskarna från Holland drog slutsatsen för alla typer av motion, även om det bara handlade om att cykla till och från jobbet. 

Källa: European Journal of Preventive Cardiology

Nå ditt mål 2019!

Kanske är du intresserad av ...

I FORM tipsar