Finns det ämnen i rökta matvaror som är cancerogena?

Se svaret från experten på iform.se

7 juli 2015

Fråga

Finns det ämnen i rökta matvaror som är cancerogena?


Svar

Det beror på.

Rökta matvaror kan innehålla små mängder onyttiga ämnen eftersom det i röken som används ibland uppstår kväveoxider. Men det beror helt och hållet på hur matvaran har rökts.

Sker processen med hjälp av överhettad vattenånga eller om man använder gas till uppvärmningen är risken störst. I rökkondensatorer har små koncentrationer av kväveoxider som nitrit och nitrat påträffats.

Och det kan vara mycket farligt eftersom nitrit och nitrat kan bilda biprodukter, bl a nitrogen-monooxid som kan förenas med köttets eller fiskens proteiner och bilda cancerframkallande ämnen som kallas nitrosaminer.

I försök har man kunnat påvisa nitrosaminer i både rökt fisk och kött. Men det har varit i små koncentrationer som ligger långt under de nivåer som varit cancerframkallande i djurförsök.

LÄS OCKSA: Så upptäcker du malignt melanom

Nå ditt mål 2020

Kanske är du intresserad av ...

I FORM tipsar