5 myter om kolesterol

Är ett högt kolesterolvärde egentligen så farligt som ryktet säger? Kan det stämma att vissa matvaror innehåller så mycket kolesterol att det kan vara skadligt för kroppen? Vi avlivar här 5 vanliga fördomar kolesterol.

Kolesterol, stekt ägg.

Sant eller falskt?

1. Kolesterol är farligt för din hälsa

FALSKT

Kolesterol är ett organiskt ämne som finns i alla djur. Det bildas i levern och förs runt i kroppen med blodet, där det bland annat bidrar till att bygga upp dina celler och hormoner och producera D-vitamin och gallsyra. Grunden till att kolesterol har blivit så impopulärt är att man kan se ett samband mellan ett högt kolesterolvärde och åderförkalkning. Men sambandet är i verkligheten ganska svagt och det finns många nyanser att ta hänsyn till. Vi vet alltså framförallt att kolesterol är livsnödvändigt för dig, och att ämnet i hög grad inte har förtjänat den skurkroll som det har fått på senare år.

2. Mättat fett ger ett högt kolesterolvärde

FALSKT

Enskilda studier har visat att kolesterolvärdet kan stiga en del de första dagarna och månaderna, om du äter mycket mer mättat fett än normalt. Men effekten avtar sedan och det finns också studier som inte visar på någon ökning. Samtidigt visar forskning att det är de oskadliga typerna av kolesterol som ökar när du äter mycket mer mättat fett. Alltså det motsatta mot vad som sker när du äter kolhydrater, som påverkar ditt blodsocker negativt. Det ökar nämligen produktionen av de små LDL-partiklarna, som är den typ av kolesterol som potentiellt kan göra skada. Därför gäller det att minska ner på kolhydraterna och äta dem med fett och protein, så de tas upp långsammare i kroppen.

3. Högt kolesterol kan skada hjärtat

SANT OCH FALSKT

Det är absolut så att du kan se avlagringar av kolesterol i blodkärl som är förkalkade, men det finns ingen dokumentation som visar att ett högt kolesterolvärde alltid ökar din risk för att utveckla hjärt-kärlsjukdom. Faktiskt visar undersökningar att äldre människor med ett lågt kolesterolvärde har en högre risk att dö i hjärt-kärlsjukom än de med ett högt värde. I verkligheten är det viktigare att se på förhållandet mellan det totala kolesterolet och det goda HDL-kolesterolet, som håller ditt kretslopp friskt. Det har nämligen mest att säga om din hälsa. Detta förhållande ska helst ligga under 6,0, men är du under 5,0 är det ännu bättre och 4,0 är optimalt för ditt hjärta.

LÄS OCKSA: Så här får du ett sunt kolesterolvärde

4. LDL är alltid det onda kolesterolet

SANT OCH FALSKT

Det är en mycket förenklad bild som är lätt att förstå: LDL-kolesterolet är det Onda, medan HDL-kolesterol är det Goda. Dessvärre är det inte så enkelt, för visst är det så att HDL är klart positivt, men LDL är inte bara dåligt. Tvärtom är det en form av kolesterol som är helt naturlig och lika bra för kroppen som de andra typerna. Det som går snett är när kroppen producerar mikrosmå varianter av LDL-kolesterol. Dessa små partiklar kan nämligen tränga in i dina kärlväggar och provocera fram åderförkalkning. Därför kan man inte alltid säga att LDL-kolesterolet är fienden.

5. Kolesterolhaltiga matvaror är farliga

FALSKT

Det finns ingen dokumentation för att kolesterol i maten varken är skadligt eller ökar ditt kolesterolvärde särskilt mycket. Undersökningar visar att kroppen själv producerar omkring 80 procent av sitt kolesterol, och bara de sista 20 procenten kommer från maten. Börjar du äta mer mat med ett högt innehåll av kolesterol, ser kroppen själv till att minska sin produktion och omvänt. Därför finns det ingen grund för att hålla igen med ägg, räkor och andra kolesterolbomber. Faktiskt är det ingen ny upptäckt. Den amerikanska Harvard-professorn Walter Willet kom med budskapet redan år 2004 i boken “Eat, drink and be healthy”. Ändå är det först nyligen som de amerikanska hälsomyndigheterna har dragit tillbaka varningarna för att äta matvaror med mycket kolesterol.### 8 kolesterolbomber som du kan njuta av:

  • Ägg
  • Räkor
  • Hummer
  • Smör
  • Kaviar
  • Parmesan
  • Leverpastej
  • Torskrom