Så fungerar pillren som kan göra dig smalare

Det finns många medel som kan sätta fart på viktförlusten - men de har alla sina avigsidor.

5 juni 2009 av I FORM

Xenical

Hur verkar det?

Xenical består av tetrahydrolipstatin, även kallat Orlistat. Substansen hämmar de fettnedbrytande enzymerna i mag-tarm-kanalen så att fettet inte tas upp utan passerar genom kroppen. Xenical "lurar" på det sättet kroppen på cirka 30 procent av intaget fett. En annan effekt är att Xenical fungerar ungefär som antabus - man avstår från fettrika måltider eftersom man vet att man får mag-tarmbesvär och fett i avföringen. Xenical befrämjar därmed sunda kostvanor.

Vem kan ha nytta av dem?

Xenical är särskilt lämpligt för dem som har svårt för att leva efter vissa kostråd då medlets fettantabuseffekt främjar sunda matvanor. Gynnar alla som behöver sänka fettupptaget.

Vilka biverkningar har de?

Xenical ger ofta fettdiarréer som leder till direkt praktiska problem. Avföringen är lös och oljeaktig (minskar vid fett- fattig kost). Färre fettlösliga vitaminer och antioxidanter upptas.

Vad säger vetenskapen?

Efter ett år gick folk ner 10 procent av utgångsvikten med Xenical (6,1 procent med placebo). Efter ytterligare ett år ökade de som fick Xenical bara hälften så mycket som de som fick placebo. Nya försök ska visa om Xenical kan kombineras med till exempel Reductil.

Reductil

Hur verkar det?

Den aktiva substansen i Reductil är sibutramin. Sibutramin utvecklades ursprungligen som antidepressivt medel. Det verkade inte men i gengäld kände folk sig mätta - och gick ner i vikt. Sibutramin ökar halten av de två signalsubstanserna serotonin och noradrenalin i nervsystemet. Det ger ökad både fettförbränning och mättnadskänsla. Eftersom ämnet inte stimulerar själva bildandet av signalsubstanserna är risken för allvarliga biverkningar nästan obefintlig.

Vem kan ha nytta av dem?

Reductil skapar mättnadskänsla och är därför bra inledningsvis. Få biverkningar och dämpande effekt på aptit och energiomsättning gör förmodligen pillren lämpliga för långtidsbruk.

Vilka biverkningar har de?

Biverkningarna är lindriga och av övergående karaktär. Vanligast är muntorrhet, insomningsbesvär, förstoppning, dåsighet och illamående. Allvarligare är ökad puls och blodtryck.

Vad säger vetenskapen?

Reductil har i försök resulterat i en viktförlust som efter ett halvt till ett helt år är cirka fem kilo större än vid placebobehandling. Fyra-fem gånger så många patienter uppnår viktförlust på mer än tio procent efter ett år på Reductil jämfört med placebo.

Nå ditt mål 2020

Kanske är du intresserad av ...

I FORM tipsar