Befria ditt barn från "valpfettet"

Allt fler barn är överviktiga. Men mer eller mindre tjocka barn mår psykiskt dåligt och löper större risk att bli sjuka som vuxna.

Därför är det viktigt att föräldrar hjälper sina barn att få sunda kostvanor - helst redan från tidig ålder. Här är tio kostråd du kan använda för ditt överviktiga barn.

Du ropar på ditt barn - men var är ungen just nu? Titta vid datorn eller följ ljudet från den senaste Disney-filmen. Sannolikheten för att barnet befinner sig framför datorn eller tv:n är betydligt större än att han eller hon är ute i trädgården och klättrar i träd eller spelar fotboll. Dagens barn lever ett betydligt mer stillasittande liv än förr och löper därmed större risk att bli överviktiga.

Och ju mindre barnen rör sig, desto viktigare är det att de äter sunt. Något som inte alltid är så lätt att efterleva - med fredagschips- och lördagsgodistraditioner för hela familjen.

Men det är inte bara barnets fysiska hälsa som blir lidande om "valpfettet" får övertaget. Överviktiga barn fungerar ofta sämre socialt, bl a på grund av att de blir mobbade. Något som säkert också minskar deras lust att gå i skolan. Och undersökningar visar att överviktiga personer inte kommer lika långt i utbildningssystemet som normalviktiga. Överviktiga tonåringar tycks samtidigt ha sämre självkänsla. Något som pekar på att övervikt i ungdomsåren ökar risken att barnet får sociala och ekonomiska problem som vuxen.

Dessutom drabbas överviktiga barn av fysisk ohälsa, huvudsakligen orsakad av fettansamling mellan tarmarna. Det leder till ökad risk för åderförkalkning och diabetes. Överviktiga barn löper också större risk att bli överviktiga som vuxna och därmed ökad risk att drabbas av de följdsjukdomar som ofta blir resultatet av övervikt och fetma.

Experterna är dock inte eniga om var man ska sätta gränserna för övervikt hos barn. Eftersom barnen är under uppväxt kan man inte använda samma bedömningsgrunder som för vuxna. Men undersökningar pekar på en stark ökning av antalet överviktiga barn. Under loppet av de senaste 20 åren har antalet tjocka barn fördubblats, vilket är ett tecken på att antalet överviktiga barn ökar kraftigt.

Men du behöver inte förtvivla om ditt barn har lite för mycket valpfett - det finns mycket du själv kan göra: