Utbildning: Kandidatexamen i informationsvetenskap och kulturförmedling

Utbildad vid Köpenhamns Univeristet, 2016. Anställd på I FORM sedan 2018 – först som webredaktör och sedan journalist. Har tidigare arbetat som en del av webteamet på Aktiv Träning.

Innehåll skrivet av Anne-Cathrine Stærke: