Läs också

Walking lunges

Incline bench press

4 augusti 2015

Den här övningen ingår i både del 1 och 2 av Förvandlingsskolan.

Det ingår totalt 15 övningar i fas 1: 10 övningar på video och illustrerade med. Här hittar du resten av övningarna och träningsprogrammet till FAS 1.

I fas 2 ingår det totalt 16 övningar: 14 övningar på video och 2 illustrerade med bilder. Här hittar du resten av övningarna och träningsprogrammet till FAS 2.

Utgångsposition:

Ställ in bänken så att den har cirka 30 graders lutning. Lägg dig med en hantel i varje hand och överarmarna pekande neråt i cirka 45 graders vinkel från axlarna. Skulderbladen är sänkta och dragna mot varandra för att säkra stabiliteten. Underarmarna ska vara lodräta genom hela rörelsen.

Rörelsen:

Skjut hantlarna ifrån dig genom att sträcka armen ut helt. På vägen ner föreställer du dig att du drar vikterna neråt medan du för ihop skulderbladen ännu mer så att det inte är tyngdkraften, utan du, som styr rörelsen. Pressa bröstbenet uppåt medan du sänker vikterna.

Kanske är du intresserad av