Träningsloggen upphör!

11 december 2015

INFO: I mitten av december stänger vi vår träningslogg. Du kan fortfarande använda träningsprogrammen, men de kan inte kopplas till din profil. Därför måste du själv se till att spara all din personliga träningsinformation.

Kanske är du intresserad av