Nu väljer jag ekologiskt odlade äpplen!

Ekologiskt!

18 maj 2010

18 maj 2010


Ekologiskt är bättre för oss, får vi lära oss i den här artikeln.

Under många år tillhörde jag dem som tänkte att ”äh bara man tvättar frukten ordentligt så gör det väl inget om den är besprutad eller inte”. Men jag har ändrat mig, om inte annat för att jag tycker att det är lite obehagligt att de kan hålla sig i evigheter, det är ju inte naturligt.

Men för den sakens skull behöver man ju inte överdriva och köpa precis allt ekologiskt, om man inte känner för det. I den här artikeln finns en lista på 15 livsmedel som är bättre ekologiska och den tänker jag följa så långt det går.

HÄLSOEXPERT IDA REGITZE KRAG KOMMENTERAR

Det finns undersökningar som visar att ekologisk frukt innehåller upp till 50 procent fler antioxidanter, vitaminer och mineraler jämfört med konventionellt odlad frukt. Den ekologiskt odlade frukten är vanligtvis något mindre, vilket beror på att den inte har fått konstgödsel. Det gör att frukten växer långsammare och mer naturligt. Utöver det är det värt att komma ihåg att konventionellt odlad frukt innehåller en massa oönskade ämnen.


Hur gör ni andra - köper ni ekologisk eller konventionellt odlad frukt?

Kanske är du intresserad av