Är det dig eller jobbet som det är fel på?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Om ditt företag måste spara - vad händer då med dig och din avdelning?

Är din avdelning respekterad av resten av företaget?

Hur mycket av företagets förtjänster kommer från din avdelning?

Verkar det som om företaget kommer att växa eller krympa det närmsta kommande åren?

Haltar företaget? Har det t ex tappat stora marknadsandelar, har aktievärdet fallit eller har det blivit kritiserat i media?

Finns det förutsättningar för stora förändringar? Är omstruktureringar på gång eller kommer man att externrekrytera nya chefer?

Har din löneutveckling stagnerat?

Kanske är du intresserad av