Barn i klassrum.
© iStock

Därför ska barn INTE sitta stilla i skolan

Det är inte bra om barn bara sitter stilla i skolan. Kolla här vad forskarna säger!

28 mars 2017 av Anja Bruneskjold

Våra barn är i det närmaste tvingade att sitta med huvudet i en bok eller titta på en tavla när de är i skolan. Och detta medan de konstant sitter stilla på en stol vid deras skolbänkar. Tanken är att de ska lära sig massor av saker på det viset, så att de under skoltiden ska få till sig en massa kunskap som de kan ha nytta av senare i livet.

Men forskare menar att det inte är lösningen, om du vill ha ut maximalt av barnens skolgång. För att barnen ska lära sig så mycket som möjligt ska man lägga in motion flera gånger under skoldag. Det behöver inte ta mer än ett par minuter varje gång eller kräva massor av redskap – det är nämligen viktigt att man kan göra motionen i klassrummet. Och det är också viktigt att man avslutar med någon form av avslappning, så att barnen snabbt kommer ner i varv. 

Läs också: Tre minuters avslappning.

Hjärnan fungerar mycket bättre

Forskning visar att barn som är mer aktiva (utöver idrotten i skolan eller genom aktiva fritidsintressen) har lättare för att koncentrera sig, lära sig snabbare, lösa uppgifter och göra prov. När hjärnan aktiveras via motion under tiden du blir undervisad, aktiverar det nämligen alla de celler i hjärnan som barnen använder när de ska lära sig något nytt. Cellerna gör alltså hjärnan mer redo för inlärning.

En studie visar t ex att speciellt pojkar klarar sig bättre i skolan när de parallellt med undervisningen dagligen motionerar jämfört med de som sitter stilla.

Kanske är du intresserad av