Mamma och dotter gnuggar näsor.
© iStock

Barn får deras intelligens från mamman

Normalt får barnen gener från båda föräldrarna. Men det är vissa gener som främst härstammar från mamman, menar forskarna.

15 augusti 2017 av Anja Bruneskjold

När barn blir till och kommer till världen är de i regel försedda med gener från både mamman och pappan. Och man kan också ana att personligheten är en blandning av föräldrarna. Men när det handlar om intelligens så har pappans gener inte så mycket att säga till om – barnets intelligensgener härstammar nämligen främst från mamman, visar forskning. 

I en studie på möss visar det sig att de flesta mössen med gener från mamman hade större hjärnor men mindre kroppar. Medan mössen med flest gener från pappan hade långt mindre hjärnor men i gengäld större kroppar och lemmar. 

I studien hittade forskarna inga gener från pappan i hjärnbarken – det område där t ex tankar, språk, handling, planering och särskilt intelligensen har sin plats.

Då forskarna ville ha ett mer mänskligt perspektiv på studien tog de kontakt med 12 686 unga i åldrarna 14 till 22 år. Här tog man också hänsyn till andra faktorer, så att de inte skulle påverka – t ex allt från utbildning till deras socio-ekonomiska status. Men oavsett detta var det helt klart att barnens IQ härstammade från mamman.

En del tyder också på att det särskilda band som finns mellan mamma och barn, och som uppstår redan när barnet föds, är mycket nära förknippat med intelligens.

Dock konstaterar forskningen också att endast 40 till 60 % av barns intelligens kommer av genetik. Resten härstammar från arv och miljö. På det viset kan din intelligens alltså både vara högre och lägre än dina föräldrars.

Kanske är du intresserad av