Är du konflikträdd?

Du känner säkert igen känslan: Någon har överskridit dina personliga gränser, eller så har din åsikt körts över och kanske till och med blivit hånad.

19 september 2014 av I FORM

Vad gör du? Tar du tag i problemet med detsamma? Eller är tanken på en konflikt ännu mer obehaglig än känslan av att ha blivit gjord till åtlöje (inklusive irritationen över att du inte gjorde något)?

Om du är som de flesta väljer du vid de flesta tillfällen att vända den andre kinden till. Men det är inte helt säkert att det är den bästa strategin i det långa loppet. Naturligtvis är det inte alla konflikter som ska tas här och nu. Men det är inte heller problemfritt att alltid vara den snälla och undvikande. I längden räknar folk inte riktigt med att du ska vara, eller kunna, något annat - och det gör inte du heller.

Så gör nu testet och se om du är förödande konflikträdd, behagligt tolerant eller en förfärlig kverulant.

Kanske är du intresserad av