Överraskad, blod kvinna håller sig för munnen med ena handen.
© iStock

Detta är lika illa som övervikt

Övervikt och fetma är dåligt för din hälsa. Men denna överraskande saken är lika illa. Lyckligtvis kan du göra något åt det NU!

9 mars 2017 av Anja Bruneskjold

Om du motionerar, även om du är överviktig, så kommer det goda nyheter här. I varje fall om man ska tro på en holländsk studie, där 5344 medelålders och äldre människor deltog i ett försök. De skulle berätta om deras motionsvanor, längd och vikt samt fått mätt deras BMI. Forskarna hämtade också in information om försökspersonernas hjärtinfarkter och andra hjärtsjukdomar under de senaste 15 åren.

Resultatet i första omgången blev som forskarna hade förväntat: att det finns ett klart samband mellan övervikt och fetma och hjärtproblem. Men när forskarna tittade närmare på de överviktigas regelbundna motionsvanor, visade det sig att de inte hade samma utmaningar som de överviktiga som inte motionerade alls. Faktiskt visade det sig att de överviktiga som motionerade regelbundet hade lika stor eller liten risk att drabbas av hjärtproblem som normalviktiga som motionerade regelbundet.

Regelbunden motion visade sig alltså minska risken för hjärtinfarkt och hjärtsjukdom väsentligt – nästan oavsett vilken siffra som står på badrumsvågen. Det som är avgörande är om du är aktiv eller inte.

Forskarna från Holland drog slutsatsen för alla typer av motion, även om det bara handlade om att cykla till och från jobbet. Därför är undersökningen inte nödvändigtvis relevant i alla länder.

Men studien ger ändå en klar bild av att regelbunden motion kan minska risken för allvarliga och dödliga hjärtsjukdomar.

Källa: European Journal of Preventive Cardiology

Kanske är du intresserad av